In the course Data management technologies we will study advanced topics on databases and data management that enable improved access to informations hidden within stored data. We will discuss approaches to data organization, both for transactional and analytic purposes, and survey related technological trends, such as data warehouses, data mining, data stream analysis, and modern non-relational (NoSQL) database management systems. The course builds upon knowledge from two earlier courses: Fundamentals of databases (basic concepts and tools, conceptual modeling, normalization, SQL) and Programming 1 (basic concepts and tools, operational knowledge of Java and Python).

Cilj predmeta je študente naučiti sistematičnih in discipliniranih pristopov k razvoju informacijskih sistemov. V okviru predmeta bodo predstavljeni tako tradicionalni kot tudi modernejši pristopi k razvoju informacijskih sistemov. Splošno o razvoju IS opis življenjskih modelov razvoja IS, pristopi in metodologije razvoja IS,problem obvladovanja kakovosti razvoja IS;Strukturni razvoj, osnove strukturnega razvoja; predstavitev osnovnih aktivnosti strukturnega razvoja;Objektni razvoj,osnove objektnega razvoja;predstavitev osnovnih aktivnosti objektnega razvoja; primerjava objektni-strukturni razvoj; Sodobne lahke in agilne metodologije,predstavitev osnovnih konceptov; predstavitev dobrih praks; konkretni primeri lahkih in agilnih pristopov.

 

 

 

2016/17

Predmet je zanimiv predvsem za tiste, ki želite v svojih
karierah zasesti vodstvene položaje: vodja projektov informatike, vodja
informatike v podjetju, svetovalec za področje informatike v podjetju.

Spoznali bomo koncepte obvladovanja informatike v podjetjih,
saj informatika v podjetjih namreč ne funkcionira sama od sebe. Poleg spoznanja
konceptov obvladovanja informatike bomo spoznali tudi standarda COBIT in ITIL.

Pomemben sklop predmeta bo projektno vodenje. FRI si je
namreč privoščil avanturo s tem, ko je ukinil predmet za projektno vodenje,
zato bomo to vrzel zapolnili pri tem predmetu. Razumevanje konceptov vodenje
projektov in dela na projektih je v računalništvu in informatiki namreč izjemno
pomembno. Celo kariero boste namreč sodelovali na projektih. Spoznali bomo
standard PMBoK in nekatera izbrana poglavja področja vodenja projektov
informatike.

Strategija informatike je pomembno področje, katere koncepte
boste še kako morali razumeti v vaših karierah. Spoznali se bomo s koncepti
strateškega planiranja v splošnem in v okviru tega spoznali glavne funkcije
managementa v splošnem. Znanje strateškega planiranja v splošnem bomo nato
nadgradili z vsebinskim sklopom strateškega planiranja informatike.

Zanimiv vsebinski sklop predmeta bo Poslovna analiza.
Poslovna analiza je področje, ki postaja pomembno stično področje obvladovanja
informatike in poslovanja podjetij. Zato bomo v okviru predmeta obravnavali
tudi področje poslovne analize.

Spoznali se bomo tudi s področje Poslovno informacijske arhitekture.

Vsekakor pa bomo v okviru predmeta imeli tudi nekaj
vabljenih predavanj. Šlo bo bodisi za »čista predavanja«, bodisi bo gost
sodeloval v diskusiji z menoj in vami.

 

Veselim se skupnih tedenskih srečanj na
predavanjih tega predmeta.

 

Rok Rupnik