Namen predmeta je predstaviti povezovalne probleme v digitalnih vezjih, vrste V/I naprav njihovo zgradbo, lastnosti in delovanje.