Seznaniti slušatelje z osnovnimi koncepti, idejami, metodami in tehnikami umetne inteligence. Sposobnost reševanja problemov z metodami umetne inteligence, zmožnost razumevanja literatura s področja umetne inteligence, prispevati k razumevanju relevantnosti tehničnih dosežkov umetne inteligence glede na njihove implikacije v filozofiji in psihologiji.