1. Linearna algebra: Vektorski prostori, linearne in afine preslikave, skalarni produkt, vektorske inmatrične norme, kvadratne forme, pozitivnasemidefinitnost, razcep Choleskega, Perron- Frobeniusov izrek.

  2. Matematična analiza: Funkcije več spremenljivk,ekstremi in zvezni optimizacijski problemi, dvojni integrali.