Virtualizacija, kontejnerji in upravljanje velikih produkcijskih sistemov
Čeprav je tehnologija programskih kontejnerjev* (angl. software containers) znana in
uporabljana v svetu Linuxa že dalj časa, je s fokusiranjem na lažjo uporabo pravo
revolucijo z njihovo vpeljavo začelo podjetje Docker. Uporaba kontejnerjev je v svet
virtualizacije vnesla nov, svež veter. Podjetje Docker je samo v 4 letih iz praktično
nišnega izdelka zgradilo podjetje vredno več milijard dolarjev in zelo velik ekosistem
uporabnikov in podpornih podjetij. Kontejnerji in njihovo upravljanje je eno od najbolj
iskanih znanj v podjetjih
v okviru t.i. DevOps praks.
Študenti pridobijo konkretne izkušnje z Docker kontejnerji in njegovimi podpornimi
tehnologijami, ter se naučijo, kako zgraditi skalabilno aplikacijo, primerno za uporabo v
oblačnem okolju (cloud native apps)
. Pridobijo znanje, ki ga v tujini dobijo tečajniki pri
t.i. tehničnih treningih:

- Virtualizacija, hipervizorji, kontejnerji, razlike, primeri uporabein primernost uporabe glede na namen

- Pregled tehnologij, ki jih uporabljajo kontejnerji

- Delo s kontejnerji

- Gradnja oblačnih aplikacij (t.i. cloud native aplikacij)(arhitektura mikro storitev, CNCF (Cloud Native Computing Foundation) in priporočila, skalabilnost)

- Orkestratorji kontejnerjev v produkciji, predvsem Kubernetes, katerega razvoj vodi Google


Vsa tematika bo sproti podprta s praktičnimi, “hands-on” vajami.
Na koncu predmeta naj bi bil študent sposoben razumeti, kako je sestavljena moderna
oblačna aplikacija (cloud native application) in kako glede na zahteve naročnika
zasnovati, prilagoditi, implementirati in upravljati ustrezno optimalno rešitev, temelječo
na kontejnerjih Docker in orkestratorju Kubernetes. Večino znanj pri tem predmetu
spada pod tematiko t.i. DevOps znanj.