Temeljni namen predmeta je seznanitev študenta s področjem ekonomske znanosti na ravni združb (podjetij, zavodov itn.), zato da bo usposobljen dojemati vsebino tistih strokovnih pogovorov, ki vsebujejo ekonomske pojme, ter dejavno sodelovati v njih. Iz tega namena izvedeni cilji so zagotoviti tako poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in njihove medsebojne odvisnosti kot tudi sposobnost vključevanja teh pojmov v razmere praktičnega dela, zlasti v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem podjetij v lasti gospodarskih družb, ko se bo kot diplomant soočil s potrebo ovrednotenja določenih stanj, procesov in izidov.