Hiter razvoj informacijske tehnologije omogoča oblikovanje, podajanje in dostopanje do informacij na interaktiven, hitrejši in bolj intuitiven način. To omogoča lažje obvladovanje in razumevanje vedno večjega obsega informacij. Pri predmetu Interaktivnost in oblikovanje informacij bodo obravnavani celostni pristopi k oblikovanju informacij (angl. information design), in oblikovanju interaktivnosti. Poudarek bo na računskih pristopih k učinkovitemu vidnemu sporočanju (jezik Processing) ter na razvoju interaktivnih rešitev, produktov in vmesnikov v hipermedijskih okoljih. Obravnavani bodo glavni vidiki oblikovanja informacij, od modelov vidnega zaznavanja, predstavitve informacij na vizualen način, do različnih vidikov interaktivnosti, tudi s pomočjo različnih vrst senzorjev. Spoznali bomo nekaj konkretnih primerov od interaktivnega digitalnega oglaševanja, analize gledanosti, pa do vizualizacije glasbe in interaktivnih novomedijskih umetniških instalacij.