Weekly outline

 • General

  Tehnologija upravljanja podatkov (2018-19)

  Pri predmetu Tehnologija upravljanja podatkov bomo obdelali nekatere napredne teme s področja podatkovnih baz, ki se tičejo upravljanja s podatki in s tem zagotavljajo kvalitetnejši dostop do informacij, ki se v podatkih skrivajo. Predmet se tesno navezuje na predmete nižjih letnikov, in sicer na Osnove podatkovnih baz (osnove, načrtovanje, normalizacija, SQL) in Programiranje 1 in 2 (uporaba orodij, Java, Python). Za nemoteno sodelovanje je torej pričakovano predznanje iz teh dveh predmetov.

  Govorilne ure

  • Matjaž Kukar: 
  • Luka Šajn:

  Obveznosti

  Študenti opravljajo domače naloge na dva do tri tedne. V novembru si izberejo temo za seminarsko nalogo zagovorom v januarju.
  • Domače naloge (50% točk)
  • Seminarska naloga v obliki projekta z javno predstavitvijo (50% točk)
   • Na koncu semestra (december, januar)
   • Obsežnejša kot domače naloge.

  Izpitni red

  Pisni izpit obsega teoretične in manj obsežne praktične naloge.
  1. Tako iz domačih nalog kot iz seminarja morate doseči  50% točk (pogoj za pristop k pisnemu izpitu).
  2. Dosežene točke se upoštevajo kot polovica skupne ocene.
  3. Pisni izpit morate za pozitivno oceno pisati najmanj 50%.
  4. Na izpitu imate lahko poljubno papirnato literaturo, prosojnice, zapiske, ...
   Elektronske naprave (računalniki, tablice, telefoni in ostalo) niso dovoljene.
  5. Vaje veljajo eno šolsko leto!

  Izpitni roki (pogoj za pristop: najmanj 50% točk tako iz domačih nalog kot iz seminarja)

  1. rok:
  2. rok:
  3. rok:

 • 1 October - 7 October

  Uvod v predmet Tehnologija upravljanja podatkov. Konceptualno načrtovanje (začetek).

  Vaje se začnejo v tednu od 8. 10. dalje (po urniku).

  • 8 October - 14 October

   Predavanja:  konceptualno načrtovanje podatkovnih baz (nadaljevanje). Načrtovanje zunanjih shem. Kvaliteta konceptualnega modela.

   Vaje: instalacija in spoznavanje orodij.Osnove konceptualnega načrtovanja s Power Designerjem.

   • 15 October - 21 October

    Predavanja: konceptualno načrtovanje (zaključek). Logično načrtovanje.

    Vaje: konceptualni model zavarovalnice.

    Ta teden sledi tudi prva domača naloga!

    • 22 October - 28 October

     Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (nadaljevanje). Normalne oblike relacij in tabel.

     Vaje: pretvorba (s PowerDesignerjem in ročna) konceptualnega modela zavarovalnice v logični in fizični model.Ponovitev SQL DDL. Implementacija zavarovalnice v podatkovni bazi. Diskusija o domači nalogi.

     • 29 October - 4 November

      Predavanja ta teden odpadejo.  Čas si zapolnite z reševanjem domačih nalog in individualnim študijem s področja upravljanja podatkov. Predlagam knjigo Graph Databases (O'Reilly, 2016), poglavja 1, 2, 3.

      Vaje ta teden v celoti odpadejo.

      • 5 November - 11 November

       Predavanja: Logično načrtovanje podatkovnih baz (višje normalne oblike, denormalizacija). Fizično načrtovanja podatkovnih baz. 

       Vaje: Praktično delo s podatkovno bazo. Iskanje ključev in normalizacija.

       • 12 November - 18 November

        Predavanja: nadzorovana redundanca (denormalizacija). Dostop do podatkovne baze..

        Vaje: normalizacija, ključi

        • 19 November - 25 November

         Predavanja:  Dostop do podatkovne baze (ODBC, JDBC). Podatkovna skladišča.

         Vaje: 

         • 26 November - 2 December

          Predavanja:  podatkovna skladišča (zaključek). Podatkovno rudarjenje.

          Vaje: dostop do podatkovne baze. Naloga o skladnosti (glej materiale prejšnjega tedna). Excel in vrtilne tabele za preprosto OLAP analizo. Opcijsko: zahtevnejša normalizacija.

          • 3 December - 9 December

           Predavanja: ta teden odpadejo.

           Vaje: triggerji, ODBC, pravila za seminarsko nalogo in skupine

           • 10 December - 16 December

            Predavanja: sočasen dostop do podatkovnih baz (delo s transakcijami). Podatkovno rudarjenje (zaključek). Priporočilni sistemi.

            • 17 December - 23 December

             Predavanja: podatkovno rudarjenje (zaključek). Varnostni vidiki - obvladovanje transakcij.

             Vaje: transakcije.

             • 24 December - 30 December

              Vesel Božič in Srečno novo leto 2019!

              Predavanja in vaje odpadejo (prazniki).

              Med prazniki ne pozabite na predmet. Ker je pri četrti domači nalogi poudarek na eksperimentiranju s transakcijami, si pomagajte  z naslednjo literaturo:

              • 31 December - 6 January

               Predavanja: odpadejo. Srečno novo leto!

               • 7 January - 13 January

                Predavanja: podatkovno rudarjenje, priporočilni sistemi. Nerelacijski SUPB (začetek).

                Pozor - naslednji teden na vajah boste pokazali seminarske naloge. Pri tem upoštevajte naslednje:

                • naloga lahko še ni v celoti dokončana, vendar mora biti vsaj delno narejena
                • opišite obseg in organizacijo podatkov
                • predstavite doslej narejeno in načrt za dokončanje naloge
                • opišite morebitne težave in njihove rešitve, ter morebitne dileme in nejasnosti
                • pripombe, ki jih dobite ob demonstraciji obvezno upoštevajte v končni izvedbi naloge!

                Vaje:
                • 14 January - 20 January

                 Predavanja: nerelacijske podatkovne baze

                 Vaje: zagovori seminarskih nalog

                 • 21 January - 27 January

                  Predavanja: predstavitve seminarskih nalog (za vse študente). Vpišite naslov in člane skupine v Wiki!