Weekly outline

 • General

  Izvajalca

  Predavatelj Govorilne ure

  Mira Trebar

   Ponedeljek, 9:30 do 10:30 ali po dogovoru (email), Soba R3.70.
  Asistent Govorilne ure
  Robert Rozman
  Izven semestra po dogovoru (email). Soba R2.50.

  Vsebina vaj

  Vaje bodo sestavljene iz avditornega dela, kjer bomo obravnavali pojave pri prenosu signalov po električnih povezavah in delovanje V/I naprav s teoretičnega stališča, ter iz praktičnega laboratorijskega dela, kjer bomo pojave v V/I sistemih opazovali s pomočjo merilnih instrumentov.

  Termini vaj

  Po trenutnem urniku.


  Ocenjevanje

  Vaje so obvezne!

  Kdor na vaje ne hodi, dobi oceno vaj 5.

  Ocena iz vaj je sestavljena iz ocene dveh kolokvijev (50% ocene) in iz poročil z laboratorijskih vaj  in domačih nalog (40% ocene). Dodatno, neobvezno delo je vredno do 10% ocene vaj. Pogoj za opravljene vaje so prisotnost na vajah ter uspešno  in pravočasno oddana poročila z laboratorijskih vaj in domačih nalog.

  Ocena iz vaj velja le za tekoče šolsko leto.

  Izpit (pisni in ustni)

  Študent(ka) je oproščen(a) pisnega dela izpita, če zbere najmanj 50% točk od skupne vsote vseh možnih točk obeh kolokvijev. Pri tem pa mora doseči pri vsakem posameznem kolokviju vsaj 30% točk.  Če študent(ka) opravi pisni del izpita s kolokviji, se lahko za ustni izpit prijavi na katerega koli od razpisanih izpitnih rokov v tekočem študijskem letu - dodaten bonus glede na pisni izpit.

  Ocena iz kolokvijev (kot pisni del izpita) velja le za tekoče šolsko leto do prvega opravljanja ustnega dela izpita.

  Pri kolokvijih in pisnih izpitih ni dovoljeno uporabljati literature. Dovoljena je le uporaba kalkulatorja in enega lista zapiskov velikosti A4.


 • Predavanja 2018/19

  • Laboratorijske vaje

   • Razni programi in dodatki

    • Dodatna literatura

     • D. Kodek, "Poglavja iz računalniških sistemov", Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 1989.
     • S. X. Wang, A. M. Taratorin, "Magnetic Information Storage Technology", Academic Press, 1999, ISBN 0-12-734570-1.
     • A. S. Tanenbaum, "Computer Networks", Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-038488-7.
     • L. L. Peterson, B. S. Davie, "Computer Networks, A Systems Approach", Morgan Kaufmann Publishers, 2003, ISBN 1-55860-833-8.