Topic outline

 • Računalništvo v praksi
  Obštudijska strokovna dejavnost

  RVP1, RVP2, OSD1 in OSD2 lahko opravljate v poljubnem (zimskem ali poletnem) semestru.
  Predmet se ocenjuje z oceno "opravil" / "ni opravil" in je vreden 3 KT.

  Za opravljanje predmeta RVP / OSD je potrebno opraviti naslednje obveznosti:

  1. Oglejte si seznam dejavnosti v razdelku MOŽNE DEJAVNOSTI in se odločite za eno.
  2. Najkasneje do 30.10. (v zimskem semestru) in do 15.3. (v poletnem semestru) prijavite vašo izbiro v razdelku IZBIRA DEJAVNOSTI.
  3. Izvedba:
   • kontaktirajte mentorja, ki skrbi za dejavnost, in se dogovorite za izvedbo,
    • če ste izbrali "strokovno-znanstveno dejavnost v laboratorijih", morate pred pričetkom dela pripraviti in oddati program dela.
   • obseg dejavnosti mora biti 75 - 90 ur,
   • vsak teden dopolnjujte poročilo (obrazec na dnu strani), ki vam ga bo mentor ob koncu podpisal.
  4. Ob zaključku dejavnosti je za vnos ocene potrebno:
   • dogovoriti se z mentorjem, naj prof. Fijavžu sporoči oceno "opravil" / "ni opravil",
   • oddati elektronsko (nepodpisano) poročilo v razdelku ODDAJA POROČILA ZA VNOS OCENE,
   • oddati tiskano (in podpisano s strani mentorja) poročilo pod vrata kabineta prof. Fijavža (kabinet R3.09).
     

  Ocene bodo vpisane ob koncu zimskega in letnega semestra le v primeru vseh opravljenih obveznosti iz točke 4.

 • 1. Možne dejavnosti

  • 2. Izbira dejavnosti

   • 3. Oddaja poročila za vnos ocene