Weekly outline

 • 1 October - 7 October

  Začetek predavanj: pregled predmeta 

  - pregled predmeta in obveznosti študentov, ocenjevanje

  PREDAVANJA:

  - strojno učenje, odkrivanje zakonitosti iz podatkov,podatkovno rudarjenje, (Pregled aplikacij)
  - klasifikacija in regresija


  LABORATORIJSKE VAJE SE ZAČNEJO NASLEDNJI TEDEN


  • 8 October - 14 October

   Predavanja:

   - pregled metod SU: odločitvena in regresijska drevesa, linearna regresija in Naivni Bayes, K-NN  nevronske mreže
   - definicije učenja, inteligence, umetne inteligence,
   - naravno učenje, inteligenca in zavest


   Laboratorijske vaje: Uvod v R

   • 15 October - 21 October

     PREDAVANJA:

    - Osnovni principi strojnega učenja: MDL, inkrementalno, večkratna razlaga, ocenjevanje verjetnosti, preveliko prileganje
    -  
    Ocenjevanje učenja: točnost, matrika napak, cena, Brier, Informacijska vsebina, senzitivnost in specifičnost, ROC, AUC; Regresija: MSE, RMSE, MAE, RMAE

    - primer ocenjevanja učenja: breast cancer 


    Vaje

    Laboratorijske vaje: Vizualizacija podatkov

    • 22 October - 28 October

      PREDAVANJA:

     - gradnja odločitvenih dreves, ocenjevanje atributov, Gain in gain-ratio
     - binarizacija atributov, kratkovidnost, rezanje dreves: REP (zmanjšanje napake z rezalno množico), primer, MEP (m-ocena),
     ocenjevanje verjetnosti, vaja iz rezanja MEP, manjkajoče vrednosti atributov, numerični atributi

     - gradnja in rezanje regresijskih dreves (varianca = MSE, pričakovano zmanjšanje variance, m-ocena za rezanje regresijskih dreves)


     LABORATORIJSKE VAJE:

     Uvod v klasifikacijo (odločitvena drevesa, klasifikacijska točnost, Brier score, izpitna naloga)

     • 29 October - 4 November

      PREDAVANJA:

      Osnovne metode strojnega učenja

       - K najbližjih sosedov in lokalno utežena regresija

      - Naivni Bayesov klasifikator in linearna regresija

      - ocenjevanje atributov

      VAJE ta teden zaradi praznikov odpadejo.


      • 5 November - 11 November

       PREDAVANJA:
       - Ocenjevanje atributov:
         V klasifikaciji:  Informacijski prispevek, razmerje, razdalja, gini index, ReliefF
         V Regresiji: razlika variance
       - Predprocesiranje podatkov: diskretizacija in binarizacija atributov, spreminjanje diskretnih v zvezne, obravnavanje neznanih vrednosti
       - Vizualizacija

       VAJE:

       - pregled klasifikacijskih modelov v sistemu R
       - prečno preverjanje


       • 12 November - 18 November

        PREDAVANJA:

        • Ocenjevanje učenja, prečno preverjanje, primerjanje uspešnosti različnih algoritmov
        • ansambli, bagging, boosting, naključni gozdovi
        • uvod v umetne nevronske mreže, backpropagation


        Laboratorijske vaje:

        - kombiniranje algoritmov strojnega učenja
        - ocenjevanje atributov


        • 19 November - 25 November

         PREDAVANJA: Preiskovalni algoritmi

         - Prostor stanj; primeri,TSP,
         - neinformirani:  iskanje v širino (breadth-first search), (1 ura)iskanje v globino (depth-first search), iterativno poglabljanje (iterative deepening), dvosmerno iskanje, cenovno optimalno iskanje
         - lokalno: Požrešno iskanje/plezanje na hrib; (1 ura) Gradientno iskanje, lokalno iskanje v snopu
         - stohastično: simulirano ohlajanje;, lokalna optimizacija; genetski algoritmi
         - hevristično: hevristika, požrešno najprej najboljši, primer pot v grafu, pot robota;         VAJE:

         - regresija


         • 26 November - 2 December

           PREDAVANJA: Preiskovalni algoritmi

          • razveji in omeji, najprej najboljši, A*, IDA*, samo informativno RBFS
          • Minimax in igranje iger, Alfa-beta rezanje

           


          VAJE: Izpitne naloge iz klasifikacije

          • 3 December - 9 December

           PREDAVANJA:

           • Evolucijsko računanje in genetski algoritmi
           VAJE: zagovori prve seminarske naloge
           • 10 December - 16 December

            PREDAVANJA: ta teden ni predavanj

            VAJE: neinformirano in hevristično preiskovanje 


            • 17 December - 23 December

             PREDAVANJA: Inteligentni agenti in roboti

               -  definicije, vrste okolij, vrste agentov
               - Roboti, senzorji, aktuatorji
                - distribuirano računanje z agenti, senzorji, problem barvanja grafa, rezanje domen, primer
                - asinhrono vračanje, primer
               - Porazdeljena optimizacija, ADP, primer, LRTA*, primer

              

             VAJE:

             • genetski algoritmi

             • 24 December - 30 December

               VESELE PRAZNIKE IN SREČNO V NOVEM LETU!

              • 7 January - 13 January

               PREDAVANJA: Spodbujevano učenje

               Vaje: minimax in igranje iger, alfa-beta rezanje

               • 14 January - 20 January

                zagovori druge seminarske naloge