Topic outline

  • Celtrin novembrski izziv / Celtra's November Challenge

  • Opis naloge / Task Description

    • Pravila in pogoji sodelovanja / General Terms and Conditions

      • Predstavitev izziva / Challenge Presentation