Topic outline

 • General

  Izvajalci

   Vsebina vaj

   Predmet je vsebinsko nadaljevanje predmeta Računalniška arhitektura. Na vajah nadaljujemo z zbirnikom mikrokrmilnika AT91SAM9260  (sistem FRI-SMS) in znanje razširimo s spoznavanjem in programiranjem CPE in vhodno izhodnih naprav, ki so vgrajene v mikrokrmilnik. Sem sodijo paralelni vhod/izhod, časovnik, zaporedni vmesnik (UART), itd. Spoznamo se tudi z osnovami priključitve v/i naprav (LED dioda, tipka) in programiranja v programskem jeziku C. Obravnavamo tudi MiMo model mikroprogramirane CPE na nivoju logičnih vrat v simulatorju Logisim - na voljo je model delujoče CPE z nekaj ukazi v zbirniku. Obstoječi model dopolnite z novimi ukazi v zbirnem jeziku, pri čemer določite za vsak ukaz v zbirniku ustrezen mikroprogram oziroma zaporedje vseh opravil, potrebnih za izvedbo izbranega ukaza. S tem se s praktičnega vidika podrobneje seznanite z delovanjem CPE. MiMo model lahko neobvezno dopolnite na opisanih nivojih in tudi na nivoju logičnih vrat (nove V/I naprave, sklad, prekinitve,...). Semester zaključimo z izdelavo lastne aplikacije za mikrokrmilnik FRI-SMS.

   Za čas izvajanja predmeta lahko dobite v sposojo sistem FRI-SMS. Tako ga lahko poljubno in v kontekstu vaj programirate tudi doma oz. kjerkoli.


   Ocenjevanje, obveznosti 

   Vaje prispevajo 50 odstotkov h končni oceni in morajo biti opravljene. Da študent vaje opravi, mora:
   • uspešno oddati obe obvezni domači nalogi in
   • na dveh preverjanjih skupno zbrati vsaj 100 točk. Na prvem preverjanju je možno doseči 90 točk, na drugem pa 110 točk.
   Dodatne točke lahko pridobite z neobveznimi domačimi nalogami in drugim dodatnim delom (projekt, seminar, aplikacija).

   Ocena vaj velja le v tekočem šolskem letu!

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Predavanja

    

   • Gradiva, orodja za lab. vaje

    WinIDEA (dokumentacija, začetni projekti)

    • Laboratorijske vaje

      

     • Avditorne, dodatne vaje in naloge

       

      • Domače naloge

        

       • Dodatki (orodja, dokumentacija)...


        • This topic

         Topic 7

         Not available