Weekly outline

 • General

  PREVAJALNIKI IN NAVIDEZNI STROJI


  Obveznosti:

  Da študent opravi predmet Prevajalniki in navidezni stroji 2, mora

  • obvladati snov, ki je predstavljena na predavanjih in vajah;
  • uspešno opraviti domače naloge (zbrati mora najmanj 50 od 100 možnih točk);
  • uspešno mora opraviti izpit (zbrati mora najmanj 50 od 100 možnih točk).

  Domače naloge:

  Domače naloge so predstavljene na predavanjih, na vajah se pogovorimo o načinu reševanja. Oddati jih je potrebno do roka, kasnejših oddaj se ne popravlja in ne ocenjuje. Domače naloge se popravlja na vajah v prisotnosti študenta; v kolikor študent na vajah ni prisoten, izgubi pravico do obrazložitve ocene in pravico do pritožbe na oceno.

  Izpit:

  Izpit je preizkus znanja, ki se opravlja na računalniku, traja 90 min in obsega 3 programerske naloge, ki temeljijo na rešitvah domačih nalog.  Literatura ni dovoljena.
  Na koncu izpita se rešitve pregledajo v navzočnosti študenta ali študentke, ki jih mora znati ustrezno razložiti, poleg tega pa lahko pričakuje še kakšno splošno vprašanje s področja prevajalnikov.

  Ocena:

  Končna ocena je povprečje ocene domačih nalog in izpita.


  Literatura:

  1. Andrew W. Appel, Jens Palsberg. Modern Compiler Implementation in Java, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2002.
  2. Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman. Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition), Addison-Wesley, 2007.
  3. John R. Levine: Linkers & Loaders, Morgan Kaufmann Publishers, 2000.

 • 18 February - 24 February

  UVOD

  • 25 February - 3 March

   LEKSIKALNA ANALIZA

   • 4 March - 10 March

    SINTAKSNA ANALIZA

    • 11 March - 17 March

     SINTAKSNA ANALIZA

     • 18 March - 24 March

      ABSTRAKTNA SINTAKSA

      • 25 March - 31 March

       SEMANTIČNA ANALIZA

       • 1 April - 7 April

        SEMANTIČNA ANALIZA

        • 8 April - 14 April

         SEMANTIČNA ANALIZA


         • 15 April - 21 April

          KLICNI ZAPISI IN DOSTOPI DO SPREMENLJIVK

          • 22 April - 28 April

           GENERIRANJE VMESNE KODE (1. del)

           • 29 April - 5 May

            GENERIRANJE VMESNE KODE (2.del)

            • 6 May - 12 May

             LINEARIZACIJA VMESNE KODE

             • 13 May - 19 May

              • 20 May - 26 May