Weekly outline

 • General

  Diskretne strukture UNI, 63203
 • 1 October - 7 October

  Predstavitev predmeta in ekipe.

  Logika. Izjave. Izjavni vezniki. Izjavni izrazi.

  Resničnostna tabela izjavnega izraza. Konstrukcijsko drevo izjavnega izraza. Tavtologija, protislovje.

  Enakovrednost izjavnih izrazov. Zakoni izjavnega računa.

  • 8 October - 14 October

   DNO in KNO. Polni nabori izjavnih veznikov. Še trije izjavni vezniki.

   Sklepanje v izjavnem računu.

   • 15 October - 21 October

    Sklepanje v izjavnem računu, nadaljevanje.

    Pravila sklepanja.

    Pomožni sklepi: pogojni sklep, sklep s protislovjem, analiza primerov. 

    Notranja zgradba izjav. Kvantifikatorji. Interpretacija in formalizacija. Izjavne formule.

    • 22 October - 28 October

     Predavanja v tem tednu odpadejo.

     • 29 October - 4 November

      Predavanja v tem tednu odpadejo. Prazniki.

      • 5 November - 11 November

       Izjavne formule. Enakovrednosti v predikatnem računu.

       Zakoni predikatnega računa z omejitvami. Preneksna normalna oblika. 

       Sklepanje v predikatnem računu.       • 12 November - 18 November

        Teorija množic. Russellov paradoks. Enakost in vsebovanost pri množicah. 

        Operacije z množicami. Lastnosti operacij. Potenčna množica. 

        Reševanje sistemov enačb z množicami z eno neznanko.


        • 19 November - 25 November

         Unija in presek družine. Pokritje in razbitje.

         Urejeni pari in kartezični produkt. 

         Lastnosti.Relacije. Lastnosti relacij. 

         Operacije.          • 26 November - 2 December

          Potence relacij. Graf relacije in algebraična karakterizacija lastnosti.

          Potence relacij. Ovojnice.

          Ekvivalenčna relacija. Relacije urejenosti.          • 3 December - 9 December

           Preslikave. Lastnosti. 
           Kompozitum preslikav. Inverzna preslikava.

           Moč množic. Princip vključitev in izključitev. Dirichletov princip.

           Deljivost celih števil. Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik. Računanje. 

           Razširjeni Evklidov algoritem. Diofantske enačbe. 

           • 10 December - 16 December

            Linearne diofantske enačbe z dvema neznankama.

            Praštevila. Eulerjeva funkcija fi.

            Modulska aritmetika. 

            • 17 December - 23 December

             Eulerjev izrek, Mali Fermatov izrek. RSA kriptosistem.

             Permutacije. Zapis s tabelico in disjunktnimi cikli. Potenciranje, ciklična struktura.
             • 24 December - 30 December

              Predah od predavanj in vaj.

              Manjkajoča predavanja bomo nadomeščali v mrzlih in temnih januarskih jutrih.

              • 31 December - 6 January

               Permutacije: izrek o parnosti, red permutacije, potenčna enačba. 

               Grafi. Osnove. Stopnje točk. Izomorfizem.

               Standardne družine.

               • 7 January - 13 January

                Standardne družine. Podgrafi. Sprehodi, povezanost.

                Dvodelni grafi. Eulerjevi grafi.                • 14 January - 20 January

                 Drevesa in gozdovi.

                 Hamiltonovi grafi.

                 Barvanje grafov.