Weekly outline

 • 8 October - 14 October

  Predstavitev predmeta.

  Realna števila.

  Kompleksna števila: računanje s kompleksnimi števili.

  • 15 October - 21 October

   Kompleksna števila: polarni zapis kompleksnega števila, de Moivrova formula, n-ti koreni

   Zaporedja: ekplicitno in rekurzivno podajanje, omejenost, monotonost, limita, računanje z limitami, konvergentna zaporedja, limita za število e

   • 22 October - 28 October

    Vrste: delne vsote, konvergenca, harmonična vrsta

    Funkcije: graf funkcije, lastnosti funkcij, inverzna funkcija

    • 29 October - 4 November

     Limite funkcije: leva in desna limita, limita v neskončnosti, neskončna limita (pol), računanje z limitami.

     Zveznost funkcij.

     • 5 November - 11 November

      Odvod: diferenčni kvocient, odvedljivost, pravila za računanje odvodov

      Uporaba odvoda: linearna aproksimacija, risanje grafov funkcij


      • 12 November - 18 November

       Odvod: risanje grafov, optimizacijsko problemi, L'Hospitalovo pravilo, Taylorjeva proksimacija

       • 19 November - 25 November

        Nedoločeni in določeni integral

        • 26 November - 2 December

         Določeni integral: Newton-Leibnizova formula in uporaba

         • 3 December - 9 December

          Vektorji, vektorski in skalarni produkt


          • 10 December - 16 December

           Premice in ravnine


           • 17 December - 23 December

            Premice in ravnine, primeri

            • 24 December - 30 December

             Zaradi praznikov ni predavanj in vaj


             • 31 December - 6 January

              Zaradi praznikov ni predavanj in vaj

              • 7 January - 13 January

               Sistemi linearnih enačb: matrika sistema, razširjena matrika, Gaussova eliminacija, rang matrike, homogeni sistemi

               • 14 January - 20 January

                Determinante, matrike, inverzna matrika