Weekly outline

 • 20 February - 26 February

  Predavanja: Predstavitev predmeta. Vektorji. Množenje vektorja s skalarjem, seštevanje vektorjev, linearne kombinacije, enačba premice, skalarni produkt vektorjev, dolžina vektorja.

  Vaje v prvem tednu so na sporedu šele po prvih predavanjih, torej vse skupine vaj po sredi ob 14h.

  • 27 February - 5 March

   Predavanja: Skalarni produkt, projekcije vektorjev, vektorski produkt, enačba ravnine, mešani produkt.

   • 6 March - 12 March

    Predavanja: Matrike in osnovne operacije. Sistem linearnih enačb. Gaussova eliminacija. Rang matrike.

    • 13 March - 19 March

     Predavanja: Elementarne matrike. Obrnljivost matrik in inverz matrike.

     • 20 March - 26 March

      Predavanja: Obrnljive matrike in lastnosti inverza matrike. LU razcep matrike. Transponirana matrika.
      • 27 March - 2 April

       Predavanja: Vektorski prostor in podprostor.

       • 3 April - 9 April

        Predavanja: Linearna neodvisnost, baze, dimenzija vektorskih (pod)prostorov. Ničelni in stolpčni prostor matrike.

        • 10 April - 16 April

         Matrike kot linearne preslikave.

         • 17 April - 23 April

          Predavanja: Determinante matrik.

          • 24 April - 30 April

           Linearne preslikave. Ortogonalnost. Ortonormirane baze prostorov.

           • 1 May - 7 May

            V tem tednu zaradi praznikov ni niti predavanj niti vaj. So pa tutorske ure v ponedeljek 29.aprila po urniku.

            • 8 May - 14 May

             Predavanja: Projekcije. Predoločeni sistemi. 

             • 15 May - 21 May

              Predavanja: Lastne vrednosti in lastni vektorji matrik.

              • 22 May - 28 May

               Predavanja: Podobne matrike. Diagonalizacija matrik. Lastne vrednosti simetričnih matrik.

               • 29 May - 4 June

                Predavanja: Razcep singularnih vrednosti (SVD).