Weekly outline

 • 1 October - 7 October

  Predstavitev predmeta.

  Števila. Naravna števila in popolna indukcija, realna števila. Kompleksna števila.

  Z vajami začnemo v četrtek, 4. oktobra. Prve vaje imajo tako četrtkove in petkove skupine že v tem tednu, ponedeljkove in sredina skupina pa šele naslednji teden.

  • 8 October - 14 October

   Predavanja: polarni zapis kompleksnega števila, računanje v polarni obliki in transformacije kompleksne ravnine.

   • 15 October - 21 October

    Vaje: kompleksna števila.

    Predavanja: Koreni kompleksnih števil. Zaporedja (definicija, lastnosti, limita)

    • 22 October - 28 October

     Predavanja: Zaporedja in vrste.

     • 29 October - 4 November

      V tem tednu se v ponedeljek, 29. oktobra vaje izvajajo v skladu z urnikom. V sredo in četrtek predavanj in vaj zaradi praznikov ne bo, v petek, 2. novembra pa vaje odpadejo. 

      Na predavanjih naslednji teden začenjamo poglavje o funkcijah. 

      Elementarne funkcije (polinome, eksponento in logaritemsko funkcijo ter kotne funcije) poznate že  iz srednje šole, zato njihovih definicij ne bomo ponavljali. V pomoč sta pripeti dve datoteki: Kratek pregled elementarnih funkcij in pa Zveze med kotnimi funcijami, ki si jih lahko pogledate vnaprej, da boste laže sledili predavanjem in vajam.

      • 5 November - 11 November

       Funkcije: osnovni pojmi in lasnosti, limita funkcije, zvezne funkcije. 

       • 12 November - 18 November

        Predavanja: Lastnosti zveznih funkcij, numerično reševanje enačb. Definicijsko območje, graf in nivojske krivulje funkcije dveh spremenljivk. 

        • 19 November - 25 November

         Predavanja: odvodi - definicija, osnovne lastnosti, pravila in primeri uporabe, parcialni odvodi funkcij dveh in več spremenljivk, gradient, verižno pravilo za odvod sestavljene funkcije

         • 26 November - 2 December

          Gradient in smerni odvod funkcije več spremenljivk. Linearna aproksimacija funkcije. Višji odvodi.

          • 3 December - 9 December

           Linearna aproksimacija funkcije, Taylorjevi polinomi. 

           Stacionarne točke in lokalni ekstremi. 

           L'Hospitalovo pravilo.

           • 10 December - 16 December

            Predavanja: Klasifikacija stacionarnih točk. Vezani ekstremi, globalni ekstremi. Primeri.


            • 17 December - 23 December

             Računanje nedoločenega integrala.

             • 24 December - 30 December

              Srečno Novo leto! 

              • 31 December - 6 January

               Srečno Novo leto!

               • 7 January - 13 January

                Določeni integral, zveza med določenim in nedoločenim integralom

                • 14 January - 20 January

                 Posplošeni integrali, uporaba integrala