Weekly outline

 • General

  • Izvajalci


  Predavatelj:


  Asistenti:


  Vsebina vaj

  V okviru vaj se bomo posvetili mikrokrmilnikom ARM. Spoznavali bomo delovanje mikrokrmilnika in vgrajenih V/I naprav, ki jih bomo tudi krmilili s programi napisanimi v zbirnem jeziku ter v jeziku C.  Sprotne vaje bomo delali na razvojnih ploščicah s ARM Cortex-M4 mikrokrmilnikom.

  Ocenjevanje

  Za uspešno opravljen predmet je potrebno opraviti:

  • Vaje:
   • Prisotnost na vajah se ne bo preverjala.
   • Vaje bodo potekale v dveh sklopih.
   • Vsak sklop bo sestavljen iz okvirno petih rednih terminov vaj, na katerih bomo jemali novo snov in podali naloge, ter enega termina, ki bo namenjen preverjanju znanja (na tem terminu bo potekal zagovor vseh vaj tega sklopa).
   • Vsake 2-3 vaje se bo pred začetkom vaj reševal kviz (predvidoma 3 kvizi).
   • Vaje se štejejo kot opravljene, če imate uspešno zagovorjena oba sklopa in če ste uspešno (s 50% ali več točk) opravili vse razen enega kviza.
   • Ocena vaj velja le za tekoče šolsko leto.
  • Pisni izpit:
   • Študent lahko pristopi k izpitu samo, če ima uspešno opravljene vaje.
   • Izpit se šteje kot opravljen, če boste na izpitu dosegli 50% ali več.
   • Pisni izpit lahko opravljate s kolokviji:
    • Če boste oba kolokvija pisali 50% ali več boste oproščeni opravljanja pisnega izpita.
    • Za pristop k izpitu v zimskem izpitnem obdobju, morate oba kolokvija pisati 20% ali več. V primeru, da tega ne dosežete, lahko pisni izpit opravljate v jesenskem izpitnem obdobju.
  • Ustni izpit
   • Če uspešno opravite pisni izpit, lahko pristopite k ustnemu izpitu.

  Ocena iz kolokvijev kot pisni del izpita velja samo za tekoče šolsko leto do prvega opravljanja ustnega dela izpita.

  Ocena iz vaj velja le za tekoče šolsko leto.

  KAJ V PRIMERU, ČE NE NAREDIM PISNEGA IZPITA?

  V primeru, da na pisnem izpitu dosežete manj kot 50% možnih točk, morate praviloma ponovno opravljati pisni izpit. Lahko pa se pritožite zoper oceno pisnega izpita. Prodekan za pedagoško delo bo imenoval tričlansko komisijo eminentnih profesorjev, ki bodo ugotovili, da je pisni izdelek neustrezno ocenjen. Komisija bo sklenila, da se ocena iz negativne spremeni v pozitivno. Zoper oceno komisije ni pritožbe in boste po vsej verjetnosti dobili končno oceno 10 brez opravljanja ustnega izpita.

  Pri kolokvijih in pisnih izpitih ni dovoljeno uporabljati literature. Dovoljena je le uporaba kalkulatorja.

 • Gradivo za laboratorijske vaje

  Z vajami pričnemo tretji teden predavanj, torej v tednu 15. 10. - 19. 10. Udeležite se lahko samo vaj v terminu, ki ga imate na urniku, menjava skupin ni mogoča (skupino lahko zamenjate le, če najdete zamenjavo in o menjavi obvestite asistente).


  Tovarniška listina in nabor assembler ukazov za ARM STM32 Discovery

  • Literatura

   Učbeniki:

   • D. Kodek, "Arhitektura in organizacija računalniških sistemov," Bi-tim, Ljubljana, 2008, ISBN 978-961-6046-08-4 in
   • D. Kodek, "Mikroprocesorski sistemi," Bi-tim, Ljubljana, 1993, ISBN 961-6046-00-4.
   • Patterson David, Hennessy John, "Computer Organization and Design - The HW/SW Interface", 5. izdaja, 2013.
   • John Wakerly, "Digital Design, Principles and Practices". 2001.


   Dodatna literatura:

   • Podatki o logičnih, mikroprocesorskih in pomnilniških vezjih, ki se uporabljajo kot zgledi pri predavanjih in za delo pri laboratorijskih vajah. Te podatke dobijo študenti pri laboratorijskih vajah in so dostopni tudi preko svetovnega spleta na domačih straneh proizvajalcev.
   • Za dostop do podatkov o 2Gb DDR3 SDRAM čipu MT41J256M8, ki je bil uporabljen kot zgled pri predavanjih, lahko kliknete na DDR3 SDRAM.
   • Za dostop do podatkov o najnovejših Intel Core i7 procesorjih, ki so bili uporabljeni kot zgled pri predavanjih, lahko kliknete na Core i7 processor. Za opis njegovega QPI vmesnika lahko kliknete na Core i7 QPI.